درباره من

مریم نصراصفهانی،1361

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه

یکصد نوشته نخست این وبلاگ، بازنشر یادداشتهایی است که  طی چهارسال گذشته(پاییز89- پاییز85) در وبلاگ  Critic.ir منتشر شده بودند.

maryam.nasr[at] gmail

* نقاشی کنار وبلاگ از آثار آقای ایمان ملکی است.

Advertisements