Archive for مه, 2016

چشم‌اندازهای زنانه‌نگر به تاریخ فلسفه غرب

تاریخ فلسفه یا به عبارت دیگر تاریخ اندیشه بشر، سرشار از ایده‌های مردمدارانه است. نوشته‌های فلاسفه بزرگ پر از قطعاتی‌ست زن‌بیزار و زن‌ستیز و در عین حال مفاهیم فلسفی و اصول اخلاقی نیز، خلاف آنچه ادعا می‌شود، عمیقاً جنسیت‌یافته‌اند. بازخوانی فلاسفه زنانه‌نگر از این تاریخ بلند، از یکسو به نقد اندیشه‌ها و تاثیرات پردامنه آنها بر فکر انسان اختصاص یافته و از سوی دیگر، با بازتعریف مفاهیم فلسفی و اصول اخلاقی، این بار از چشم و چشم‌اندازی زنانه، به هم‌بخشی و مشارکت در فرایند پیشرفت معرفت فلسفی پرداخته ‌است.

در بیست و پنج سال اخیر شاهد انفجار نوشته های فمینیستی درباره فلسفه، فلاسفه بزرگ و اصول پذیرفته شده و مسلم فلسفه بوده‌ایم. اما چرا تاریخ فلسفه برای زنان و زنانه‌نگرها مهم است؟ زنان فیلسوف و تاریخ دانان زن از جنبه های گوناگونی به تاریخ فلسفه نزدیک شده‌اند. نخست از این جهت که نوشته‌های شمار زیادی از فلاسفه پر از عبارات زن‌ستیزانه است؛ دوم اینکه مفاهیم فلسفی، متاثر از دیدگاه مردانه فیلسوفان، مفاهیمی جنسیتمند و مذکرند. سومین نوع مواجهه تلاش برای بازشناسی ردپای فیلسوفان زن در تاریخ، از دوران باستان تا دوره معاصر و جایابی آنها در تاریخ فلسفه است. چهارم ارائه روش‌های متنوع برای بازخوانی زنانه تاریخ فلسفه است. افرادی مانند ژنویو لوید، سوزان بوردو، لوس ایریگاری و میشل لودوف، هریک از نقطه‌نظری خاص و متفاوت به مطالعه تاریخ اندیشه پرداخته‌اند و خوانش نویی ارائه کرده‌اند. در نهایت اینکه این متفکران، با وجود انتقاداتی که به فلاسفه و برخی مفاهیم فلسفی دارند، تلاش کردند با بهره‌گیری از اندیشه‌های فلاسفه ای چون ارسطو، هیوم و حتی نیچه، مبانی نظری محکمی برای ایده‌های خود بیابند…

پاورپوینت بحث را از feminist history of philosophy دانلود کنید.

ihoosh_Eulucid_05

Advertisements

نوشتن دیدگاه