شیء شدن، روسپی‌گری، پورنوگرافی


الف- نقد فلاسفه فمینیست بر نگاه شی انگارانه به زن، از تحلیل پیشفرض‌های نادرست درباره باورهای جنسی مربوط به زنان آغاز می‌شود. این باور که زنان ابژه‌های جنسی هستند. در قلب این پیشفرض، باورهای فرهنگی قدرتمندی خوابیده است که زنان را نسبت به مردان، ذاتن موجودات پست تری می‌داند. پورنوگرافی یکی از واضح‌ترین اشکال این شی انگاری است. فلاسفه فمینیست تحلیل‌های گوناگونی درباره پدیده زن-شیء- انگاری ارائه داده‌اند: از این باور که ابژه کردن زنان به تقلیل جایگاه اجتماعی آنان منجر می‌شود به نحوی که تقاضاهای برابریخواهانه آنان را در سایه تمسخر و تحقیر نابود خواهد کرد تا این ادعا که ابژه‌انگاری زن باعث بیگانگی زنان از بدنهای واقعی خودشان، نقص‌ها و نیازهای طبیعی آن خواهد شد. برخی از تحلیل‌ها شی کردن زنان را در ارتباط تنگاتنگ با سایر نظامهای ستمگرانه مانند سرمایه داری و یا نژادپرستی تفسیر کرده‌اند. وضعیت اقتصادی فرودست زنان در نظامهای سرمایه داری این شیءشدگی را تشدید کرده و در عین حال منبع آرامشی برای ایجاد حس برتری در مردان کارگر فراهم آورده است. رادیکال‌ترین تحلیل‌ها این ادعا را پیش می‌کشند که جدایی میان سوژه/ابژه که با ایده فلسفی ابژکتیویته ایجاد شده است، از عوامل تشدید کننده ابژه کردن جنسی است.

از سوی دیگر، متفکران فمینیست به تحلیل شیوه‌هایی که زنان در آن‌ها می‌آموزند چگونه خود را ابژه میل جنسی قرار دهند، می‌پردازند. به عنوان مثال شیوه‌هایی که برای محفاظت و مصونیت خود یاد می‌گیرند و یا آگاهی غلطی که به واسطه درگیر شدن با مسائلی از قبیل مد و زیبایی گرفتارش می‌شوند. بسیاری از زنان در خانواده و جامعه می‌آموزند و تمرین داده می‌شوند و تنبیه می‌شوند تا فراموش نکنند چیزی بیش از متعلق میل جنسی نیستند.

ب- اکثر فمینیست‌هایی که درباره روسپی‌گری نوشته‌اند در مخالفت با آن و سایر اشکال کار جنسی هم صدا بوده‌اند. محوریت اغلب این مخالفت‌ها هم فرودستی و تنزل وضعیت زنان در چنین مشاغلی است. این تنزل موقعیت هم به روش مستقیم و با کنترل کارگران جنسی توسط دلالان جنسی اتفاق می‌افتد و هم به روش غیر مستقیم و با تشدید این پیام فرهنگی که زنان باید همواره برای مردان در دسترس باشند. فمینیست‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که کار جنسی ندرتن به صورت اختیاری برگزیده می‌شود و معمولن نتیجه مشکل بزرگتری است که‌‌ همان تبعیض جنسیتی در امر اشتغال میان زنان و مردان است. این تبعیض یا زنان را جزء نیروی کار به حساب نمی‌آورد و یا آنان را با دستمزدهای بخور و نمی‌ر و ناچیز می‌خواهد. فمینیست‌های غربی تنها بر مشکل روسپی‌گری در جوامع غربی تمرکز ندارند بلکه به مطالعه و بررسی راههایی می‌پردازند که روسپی‌گری را به بخشی از صنعت گردشگری در کشورهای غیرغربی تبدیل کرده است. آن‌ها کشورهای غربی و فرهنگ غربی را به جهت نقشی که در استقرار و رشد این صنعت در سایر کشور‌ها داشته سرزنش می‌کنند.

البته در عین حال برخی فمینیست‌ها معتنقدند کار جنسی می‌تواند و باید در بستری فمینیستی بازیابی شود. آن‌ها ادعا می‌کنند که خدمات جنسی می‌تواند مدلی فمینیستی بیابد اگر کارگران جنسی حق انتخاب و اراده آزاد بر آنچه انجام می‌دهند داشته باشند. در این صورت این کار هم می‌تواند به عنوان یک مهارت شغلی به رسمیت شناخته شود و هم استقلال و خودآینیی بسیار بیشتر از آنچه زنان در سایر حرفه‌ها از آن برخوردار هستند، ایجاد کند. در پاسخ به چنین نگاهی گفته شده است که دستیابی به اختیار، ارزش و اعتبار برای کارجنسی در جوامعی که اساسن با ارزشهای مردسالارانه و تک همسری برای مردان و زنان سامان یافته است عملن امکانپذیر نخواهد بود. در واقع حتی اگر با استدلالهای این دسته از فمینیست‌ها موافق باشیم چنین تحلیل‌هایی نیازمند حمایت قانونی و رسمی از کار جنسی به عنوان راهی برای حفظ و افزایش آزادی انتخاب زنان است که در عمل ممکن نخواهد بود.

ج- رشد فمینیسم رادیکال در ۱۹۷۰ و نقد آن بر روابط جنسی میان دوجنس مخالف به عنوان روابطی که باعث افزایش اقتدار مذکر می‌شوند زمینه را برای رشد مباحث فمینیستی درباره پورنوگرافی فراهم ساخت. عناصر بسیار متفاوتی در بحث از پونوگرافی در فمینیسم معاصر دخیل هستند. تا آنجا که مدل‌ها و هنرپیشه‌ها بخشی از پروسه تولید این محصولات هستند، آن را می‌توان به عنوان یکی از اقسام مشاغل جنسی طبقه بندی کرد که مسائلی مشابه مسائل مربوط به روسپیگری به همراه دارد. از سوی دیگر پورنوگرافی مباحث مربوط به بازنمایی زنان و سکسیّت و آزادی بیان را نیز دربرمی‌گیرد. در زیربنای این مباحث مشکلات واقعی مربوط به ویژگی‌ها و مشخصات پورنوگرافی نهفته است. پرنوگرافی با مختصاتی که فمینیست‌ها برای آن رسم می‌کنند با پورنوگرافی غیر فمینیستی متفاوت است. تمرکز فمینیست‌ها بیشتر بر بافتار تولید و مصرف پورنوگرافی متمرکز است که ممکن است بر زنان تاثیر بگذارد و در عین حال ممکن است اینطور نباشد.

معمولن فمینیست‌های ضد-پورنوگرافی ادعا می‌کنند که آنچه در پورنوگرافی مشکل ساز است محتوای جنسی آن نیست بلکه ارتباط آن محتوای جنسی با خشونت علیه زنان یا خوار کردن آنان است. آن‌ها وظیفه خود را بررسی و نشان دادن شیوه‌هایی می‌دانند که پورنوگرافی به زنان آسیب می‌زند. یک ادعا این است که این ارتباط سبب‌ساز است: به این دلیل که ما را به سمت خشونت جنسی علیه زنان هدایت می‌کند. با این حال اثبات قطعی این امر آسان نیست. ادعای دیگر این است که پورنوگرافی درباره زنان دروغ می‌گوید، درباره ظاهر آن‌ها و درباره واکنش‌ها و تمایلات جنسیشان. نه تنها آن‌ها را به لحاظ جنسی پست نشان می‌دهد که اینطور وانمود می‌کند که این پستی و بندگی را دوست دارند. به طور طبیعی این اطلاعات غلط به محیط فرهنگی و اجتماعی رسوخ می‌کنند که در ‌‌نهایت برای زنان معمولی به شدت زیانبار است.

 گرچه این ادعا بر ضد پورنوگرافی بسیار قدرتمند است ولی در تعارض با داعیه قرار دارد که به ارزش ذاتی آزادی بیان معتقد است، مسئله‌ای که به ویژه مورد توجه فمینیست‌های ایالات متحده قرار گرفته. مخالفان ولی بر این باورند که پورنوگرافی صرفن نوعی «بیان» نیست بلکه فعالیتی تبعیض آمیز و ناعادلانه است که باعث تشدید وضعیت فرو دست زنان در جامعه خواهد شد.

با این همه، تمامی فلاسفه فمینیست علیه پورنوگرافی نیستند. برخی از این متفکران نگران هستند که اِعمال برخی ممنوعیت‌ها بر پورنوگرافی منجر به ایجاد تاثیرات مخرب بر آزادی بیان در امور مربوط به بدن و ایجاد مانع برای آزادی زنان در بیان اقسام تمایلات جنسی زنانه، که در فرهنگ مردسالار غیرقابل قبول دانسته شده‌اند، شود.

برگرفته از

 Objectification”, “prostitution”, ”Pornography”  in Villanueva Gardner, Catherine,Historical Dictionary of Feminist Philosophy, The Scarecrow Press, 2006.

مطالب مرتبط

اخلاق ارتباط جنسی

درباره عشق اروتیک

مد و لباس

آرایش

Advertisements

۱ دیدگاه »

  1. […] شیء شدن، روسپی‌گری، پورنوگرافی الف- نقد فلاسفه فمینیست بر نگاه شی انگارانه به زن، از تحلیل پیشفرض‌های نادرست درباره باورهای جنسی مربوط به زنان آغاز می‌شود. این باور که زنان ابژه‌های جنسی هستند. در قلب این پیشفرض، باورهای فرهنگی … robotدسامبر 4, 2013آگوست 15, 2015Plus […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s